Handgemaakte kraamcadeaus en andere baby en kinderproducten.

Disclaimer

Het is mogelijk dat de informatie die op www.minibymae.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit over engerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.minibymae.nl


Copyright ©
Op alle ontwerpen en foto's van Mini by Mae heerst auteursrecht. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mini by Mae niet toegestaan teksten, ontwerpen, informatie, beeldmateriaal en/of foto's die worden verstrekt via www.minibymae.nl op enige wijze te kopiëren en/of verspreiden.